Poligrāfijas darbu sagatavošanā iespiešanai darbojos vairāk nekā 20 gadus. 1995. gadā tika laista klajā pirmā apjomīgā manis maketētā grāmata – zinātnisko rakstu krājums. Līdz tam jau biju gatavojusi drukai bukletus, brošūras, pastkartes u.c. iespieddarbus  – zīmēju, fotografēju, noformēju. Nodarbojos ar poligrāfijas un citu veidu darbu (visu, ko var nodrukāt) veidošanu. Esmu māksliniece, maketētāja, lielai daļai darbu arī fotogrāfe.   Varu nodrošināt pilnu iespieddarba izdošanu. Kopš 1990. gadu vidus izdotas vairāk nekā 120 manis veidotas grāmatas un milzīgs daudzums cita veida darbu – bukleti, brošūras, kalendāri, pastkartes, tūrisma ceļveži, kartes, diplomi, afišas...
 Tālākajās sadaļās – neliels ieskats paveiktajā.

Pavasaris ir vienmēr! Ja ne šeit, tad zemeslodes otrā pusē noteikti ir!

 .