Poligrāfijas darbu sagatavošanā iespiešanai darbojos vairāk nekā 25 gadus. 1995. gadā tika laista klajā pirmā apjomīgā manis maketētā grāmata – zinātnisko rakstu krājums. Līdz tam jau biju gatavojusi drukai bukletus, brošūras, pastkartes u.c. iespieddarbus  – zīmēju, fotografēju, noformēju. Nodarbojos ar poligrāfijas un citu veidu darbu (visu, ko var nodrukāt) veidošanu. Esmu māksliniece, maketētāja, lielai daļai darbu arī fotogrāfe.   
   
Nodrošinu pilnu iespieddarba radīšanas procesu – no  satura radīšanas brīža līdz gatavai grāmatai vai brošūrai.
 Kopš 1990. gadu vidus izdotas vairāk nekā 120 manis veidotas grāmatas un milzīgs daudzums cita veida darbu – 
bukleti, brošūras, kalendāri, pastkartes, tūrisma ceļveži, kartes, diplomi, afišas...
 Tālākajās sadaļās – neliels ieskats paveiktajā.